Športna zveza Ajdovščina zbira predloge kandidatov, ki so upravičeni do prejema priznanja Športne zveze Ajdovščina  za športne dosežke v letu 2019.

Predlog dobitnika priznanja pošljite najkasneje do ponedeljka, 3. februarja do 12 ure.

Kandidate za priznanja Športne Zveze Ajdovščina lahko predlagajo

  • klubi oziroma športna društva društva,
  • druge športne organizacije,
  • podjetja,
  • vzgojno izobraževalne ustanove,
  • predsedstvo Športne zveze Ajdovščina,
  • posamezniki.

Pravico do prejema priznanja imajo

  • športniki in športnice, ki so člani društva s sedežem v občini Ajdovščina in imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina ali v eni izmed sosednjih občin,
  • športniki in športni delavci, ki niso člani domicilnega športnega društva, imajo pa stalno prebivališče v občini Ajdovščina,
  • ekipe oziroma društva s sedežem v občini Ajdovščina,
  • Pri določanju minimalne starosti se upošteva kriteriji, kateri opredeljuje starostno mejo pričetka tekmovanj z dvanajstim (12) letom starosti, razen izjem določenih v preglednici uradno potrjenih tekmovalnih sistemov (Preglednica uradno potrjenih tekmovalnih sistemov pdf).

Rok za oddajo predlogov

Predlog dobitnika priznanja pošljite do ponedeljka, 3. februarja do 12 ure.

Pravilnik o podelitvi priznanj (pdf)

Slavnostna podelitev

Slavnostna podelitev priznanj bo potekala v petek, 28. februarja v Dvorani prve slovenske vlade s pričetkom ob 19.00 uri.

Dodatne informacije

Primož Sulič in Deni Stibilj

05-364-47-21 (med 8 in 16 uro)