Športna zveza Ajdovščina je ponovno pripravila Mini olimpijado, ki je ob začetku šolskega leta namenjena otrokom od šestega do desetega leta starosti. Tokrat se je dogodka udeležilo okrog 700 otrok iz občin Ajdovščina in Vipava.

Namen programa Mini olimpijada je otrokom predstaviti možnosti različnih športnih dejavnosti, ki se jih med letom lahko udeležujejo, ter možnostih vpisa v različna športna društva. Poleg predstavitve različnih športnih panog zajema tudi promocijo olimpijskega gibanja ter fair playa. Tokrat je svojo aktivnost ob začetku novega šolskega leta predstavilo 18 športnih društev, med njimi tudi predstavniki OKS s postajo ”Športni izziv”.

Za varen, kvaliteten in zanimiv potek dvodnevnega programa je skrbelo 70 strokovno usposobljenih delavcev v športu. Skozi vsebino in potek programa se je uprizoril tudi pravi olimpijski protokol z olimpijsko himno in olimpijsko prisego. Poleg vsega so bila na projektu razdeljena priznanja za udeležbo s predstavitvijo aktivnosti posameznih športnih društev za šolsko leto 2021/22.

Šport je za otroke pomemben in jih lahko nauči marsikaj. Skozi šport spoznajo pravila, se naučijo discipline, spoštovanja, naučijo se tudi biti poraženi. Otroci spoznajo, da tekmovanje in zmaga ni vse, da je potrebno v športu tudi uživati.

V imenu Športne zveze Ajdovščina in Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez, želimo v novem šolskem letu vsem otrokom in staršem veliko uspehov in športnega udejstvovanja.