O NAS

Športna zveza Ajdovščina je krovna organizacija društveno organiziranega športa v občini Ajdovščina.

Ustanovitelji zveze so domicilna športna društva z namenom usklajevanja  določenih interesov in potreb, katere se odražajo v načinu izvedbe in organizacije posameznih športnih vsebin odnosno na institucije javnega sektorja na območju občine Ajdovščina.

Aktivnosti krovne organizacije  se odražajo:

  • na snovanju in pripravi predlogov letnega programa športa v občini,
  • oblikovanju mnenj za gradnjo in vzdrževanje športnih objektov,
  • organizacijo promocijskih športnih prireditev namenjenih članom
  • ter obveščanju in pomoči pri sestavi javnih razpisov glede sofinanciranja športnih vsebin posameznih športnih društev.

VREDNOTE

  • ZDRUŽENOST

  • ORGANIZIRANOST

  • UČINKOVITOST

ORGANI IN DOKUMENTACIJA

PARTNERJI