Občina Ajdovščina objavlja javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2022.  Prijava na razpis poteka preko spletne aplikacije, ki bo dostopna do izteka roka prijave na razpis.

Dodatne informacije ter razpisna dokumentacija

Rok in način za oddajo prijave:

Elektronske vloge je mogoče na portalu https://ajdovscina.e-razpisi.si izpolniti od torka, 1. 2. 2022,  do izteka roka za prijavo na razpis. Rok za oddajo vlog je do vključno petka, 25. 2. 2022 (velja datum poštnega žiga).

Informacije:

Janja Lazar (oddelek za gospodarstvo in razvoj)

t/ 05 36 59 159

m/ 041 983 209

e/ janja.lazar@ajdovscina.si