Mini olimpijada je prireditev oziroma program namenjen otrokom starim od 6. do 10. leta na katerem se spoznavajo oziroma seznanjajo z možnostjo vpisa na posamezne športne aktivnosti, ki so predstavljene iz strani domicilnih športnih društev.

Poleg vsega je Mini olimpijada eden izmed projektov Slovenske olimpijske akademije (SOA), s katerim želimo promovirati šport, športne in olimpijske vrednote, fair play ter pomen gibanja kot zdravega načina življenja.

Tudi v letošnjem  letu na Mini olimpijadah promoviramo tudi programe Športa mladih (Mali sonček, Zlati sonček in Krpan), ki jih na nacionalni ravni vodi in koordinira Zavod za šport RS Planica.

Dogodek se bo v začetku šolskega leta 2017/2018 odvijal v četrtek 7. septembra ter petek 8. septembra s pričetkom ob 8:00 ter zaključkom predvidoma ob 12:30 v Športnem centru Ajdovščina. (Nogometno igrišče z umetno travo).

Način organizacije dogodka ter urnik avtobusnih prevozov s posameznimi osnovnimi šolami bomo usklajevali ob koncu meseca avgusta.