V ponedeljek, 27.5. je v prostorih Modelarskega društva Ventus potekala volilna skupščina za nove člane krovne športne organizacije v občini Ajdovščina. Prisotni člani so poleg predsednika in podpredsednika imenovali še nove člane predsedstva, člane nadzornega odbora ter disciplinske komisije.

Volitve so potekale v prostorih modelarskega društva Ventus

Tudi naslednja štiri leta bo na čelu Športne zveze Ajdovščina Miloš Popovič. Za slednjega bo to že njegov četrti zaporedni mandat. Za podpredsednika je bil izvoljen Matjaž Bajec iz društva Trillek.

Mesto v predsedstvo je bilo zaupano še: Ani Žigon, Neji Vidmar, Blažu Pračku, Ivanu Grudnu in Davidu Marcu.

Milošu Popoviču je bil zaupan še četrti mandat

Popovič se je ob izvolitvi zahvalil vsem članom ŠZA za izkazano zaupanje in poudaril, da bo delo tudi v naslednjem mandatu potekalo po začrtani poti. Poleg že ustaljenih praks bo Športna zveza še naprej kandidirala na razpise evropskih institucij s projekti, ki jih soustvarjajo članice ŠZA. Obenem bo nadaljevala izvedbo programa dvojna kariera športnikov, kateri temelji na iskanju oziroma ustvarjanju delovnih mest za športnike, ki zaključujejo z aktivnim tekmovanjem ter imajo cilj oziroma vizijo se po končani karieri nemudoma zaposliti. Dodal je še, da se bo v sodelovanju z Občino Ajdovščina pripravilo predlog novega odloka o financiranju športa v občini. Poseben poudarek bo na zavzemanju za izboljšanje športne infrastrukture ter da bi v sklopu športnega turizma tudi gospodarstvo vračalo vložek nazaj v šport.

Zapisnik volilne skupščine za mandatno obdobje 2019-2023