Športna društva obveščamo, da se zaradi ukrepov širjenja koronavirusa dejavnost omeji zgolj na izvajanje aktivnosti registriranih športnikov. Med tovrstne dejavnosti se upošteva trenažni proces športnikov od 12. leta starosti razen izjem ki jih predvideva 32. člen zakona o športu.

Ostalim izvajalcem letnega programa športa (športnim društvom), ki ne izpolnjujejo omenjenih pogojev se odredi prekinitev aktivnosti.

Sklep CZ Občina Ajdovščina ukrepi (pdf)