Novi pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v republiki Sloveniji, ki jih je na predlog OKS-ZŠZ sprejel Strokovni svet za šport pri Vladi Republike Slovenije, za pridobitev tekmovalne licence (točka 2.2.9) predpisujejo obvezen e-izobraževalni protidopinški program (ADEL) za vse športnike od vključno 14. leta dalje.

Program e-izobraževanje vključuje vsa pomembna področja preprečevanja dopinga v športu in igralcem in igralkam zagotavlja podrobne informacije, katerih namen je preprečiti namerno ali nenamerno uporabo prepovedanih snovi in postopkov v športu.

E-izobraževanje je stopilo v veljavo s 1.1. 2022 in se izvaja na svetovnem spletu, je obvezno za vse igralce in igralke, stare 14 let in več in ga opravljajo individualno, v svojem prostem času.

Igralke in igralce morajo na spletni platformi ADEL opraviti »Izobraževalni program za športnike na nacionalni ravni«, do katerega lahko dostopajo preko spletne strani SLOADO https://www.sloado.si/kategorija/za-sportnike-adel, kjer so na voljo vsa podrobna navodila za registracijo in izvajanje izobraževanja.

Program je sestavljen iz dveh delov: ADEL Tečaj za športnike na nacionalni ravni in Priročnik za športnike o pomembnih spremembah Svetovnega protidopinškega kodeksa. Ko uspešno opravijo oboje, prejmejo certifikat, s katerim dokazujejo, da so izobraževanje opravili.

Pomembno: pri registraciji morajo športniki obvezno navesti ime in priimek v obliki, kot je navedeno na njihovih osebnih dokumentih, za državo izbrati Slovenijo ter za šport tisto športno panogo/disciplino s katero se ukvarjajo.