Prijaviteljem, ki ste uspešno oddali vlogo na Javni razpis za sofinanciranja letnega programa športa 2024, so bile izdane odločbe in posredovane v podpis pogodbe.

V programu tendee so pripravljeni obrazci za oddajo zahtevkov in črpanje sredstev:

  • Z1. Zahtevek za sofinanciranje 2024: vnese se podatke po programih iz pogodbe,
  • Z2. Finančno poročilo: se nanaša na celoten zahtevek (za vse programe za katere se vlaga zahtevek, navede se stroške, ki so nastali društvu do oddaje zahtevka za vadbeni prostor, strokovni kader, za programe, ki imajo sofinancirana tekmovanja, pa tudi strošek tekmovanj).

Dodatne informacije

Erika Zavnik

T: 05 36 59 122