Člane Športne zveze Ajdovščina vabimo na volilno skupščino, ki bo v ponedeljek, 27. maja v prostorih Modelarskega društva Ventus v Vipavi s pričetkom ob 19.00.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:

 • delovnega predsedstva (3. člani),
 • verifikacijske komisije (2. člana),
 • zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje

3. Poročilo predsednika ŠZA za mandatno obdobje 2015-2019,

4. Predstavitev finančnega in vsebinskega poročila za leto 2018,

5. Predstavitev poročila NO,

6. Razrešnica predsednika, podpredsednika in članov predsedstva ŠZA,

7. Razrešnica članom Nadzornega odbora in članom disciplinske komisije,

8. Poročilo volilne komisije,

9. Izvedba volitev:

 • Predstavitev programa za mandatno obdobje 2019-2023
 • Izvedba volitev za predsednika
 • izvedba volitev za podpredsednika
 • Izvedba volitev za člane predsedstva
 • Izvedba volitev za člane nadzornega odbora in disciplinske komisije.

11. Sprejem novih članov (EL1 Plesna scena, Športni klub Momentum, Karate klub Sakura).

Priloge:

 1. Vsebinsko poročilo za leto 2018 (pdf)
 2. Poročilo volilne komisije (pdf)
 3. Kandidatna lista (pdf)
 4. Podatki iz izkaza poslovnega izida (pdf)
 5. Podatki iz bilance stanja (pdf)
 6. Plan dela 2019-2023 (pdf)
 7. Poročilo NO (pdf)
 8. Pooblastilo (obvezno prinesite s seboj)! (docx)