Zavarovalnica Triglav d.d. OE Nova Gorica v sodelovanju z regijsko pisarno Olimpijskega komiteja Nova Gorica ter Športno zvezo Ajdovščina  bo vsem, ki so že pristopili k zavarovanju splošne (poklicne) odgovornosti strokovnega delavca v športu podaljšala zavarovalno kritje in obračunala zavarovalno premijo tudi za leto 2018. Slednje velja le ob pogoju, veljavne licence v kolikor pravila v posamezni športni panogi  predvidevajo obnovo.

Predmet zavarovanja

Zavarovanje poklicne in splošne odgovornosti za strokovnega delavca v športu – za klube in društva, ki jo pokriva Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Nova Gorica, in sicer za škode na osebah in stvareh, ki izvirajo iz dejavnosti športnega kluba navedenega na »Prijavnici«. (Te škode izvirajo iz treningov in priprav na tekme ter so posledica napačnih odločitev strokovnega kadra.)
Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti njim zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz poškodovanja oseb ali stvari, za katerega je odgovoren strokovni delavec.

Zavarovalna vsota


Zavarovalni vsoti za smrt ali poškodbo oseb in za uničenje ali poškodbo stvari veljata po vsakokratnem dogovoru in sta navedeni na vsakokratni obračunski polici.

Območne zavarovalnega kritja: Slovenija.
Za razširitev zavarovalnega kritja v tujini, je potrebo posebej dogovoriti in obračunati ustrezno zavarovalno premijo.

Trajanje zavarovanja: 12 mesecev (permanentni način)

Zavarovalna premija


Premija se obračunava vsako leto v skladu z veljavnimi ceniki in pogoji na posebnih obračunskih policah, ki so sestavni del zavarovalne police. Na določitev višine zavarovalne premije vpliva število trenerjev in škodno dogajanje v preteklem letu. Le ta bo za leto 2018 znašala cca 41 EUR (ob predpostavki, da je v zavarovanje vključenih 33 oseb).

Prekinitev zavarovanja


V premeru, da želite zavarovanje prekiniti, prosimo, da to sporočite na elektronski naslov Zavarovalnice Triglav: tanja.rozic-saksida@triglav.si

Pristop k zavarovanju


K zavarovanju  pristopijo športna društva s kandidati, ki še nimajo sklenjenega zavarovanja tako da izpolnijo prijavnico ter  jo posredujejo na naslov; Športna zveza Ajdovščina cesta 5 maja 14; 5270 Ajdovščina, najkasneje do petka 15 decembra 2017 do 12 ure. 

Priloge:


Prijavnica (doc)
Splošni pogoji (pdf)
Klavzula za izključitev terorističnih dejanj (pdf)
Klavzula o izključitvi škod zaradi kibernetskega napada (pdf)

 

Dodatne informacije

Primož Sulič
05-364-47-21
e-pošta: primoz.sulic@zs-ajdovscina.si