NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ŠPORTNIKOV TER STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU

Veliko evropskih držav je uvedlo številne strukturne in specifične ukrepe, da bi se omogočilo prepletanje profesinalnega športnika in študija. Mnogi člani Evropske unije poskušajo uvesti posebne pogoje v izobraževalne ustanove, ki lahko zagotovijo uspeh za športnike v izobraževanju in športu, s posebnim poudarkom na prožnosti obiskovanja šole in izpita, možnost odsotnosti iz razredov zaradi priprav in tekmovanj ter o stalnem sodelovanju s športnimi klubi.

Zato je cilj tega projekta oblikovati izobraževalne module na področju športnega vodenja, ki bi prispeval k pridobivanju nekaterih znanj in spretnosti in znanja, ki bi okrepili večjo zaposljivost.

Ponuditi želimo znanje, spretnosti in kompetence, ki jih bodo udeleženci izobraževanja lahko pridoma izkoristili za doseganje naslednjih ciljev:

 • Novi projekti in zadostna finančna sredstva
 • Športna popularizacijo in prisotnost medijev
 • Zagotavljanje in upravljanje primernih športnih vsebin
 • Strokovno usposabljanje na primer trenerji, sodniki, vodje itd.

Program trajanja: 160 ur (85 ur teorije in 75 ur prakse)

PRIJAVA

Podpisano prijavnico ter izjavo društva z vsemi zahtevanimi podatki pošljite skenirano na primoz.sulic@zs-ajdovscina.si, ali po navadni pošti oziroma jo osebno dostavite na sedež organizacije Športna zveza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, p.p. 58, 5270 Ajdovščina najkasneje do petka, 15. februarja do 12. ure.

Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno v okviru zakonskih in ustavnih določil glede zasebnosti ter jih uporabili izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni.

 Dokumenti:

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

 • Modul 1: PROJEKTNO VODENJE V ŠPORTU

  V tem prvem modulu se boste naučili o upravljanju projektov v športu v sistematičnem timsko usmerjenim načinom.

  Modul je razdeljen na 8 različnih tem, ki se ukvarjajo z opisom projekta in projektnih vlog.

  Ker je projektno vodenje sestavljeno iz teoretičnih in praktičnih delov, se boste naučili s poslušanjem in gledanjem videoposnetkov, z branjem besedil ali primerom dobre prakse.

  V projektih boste pridobili osnove o projektnih vlogah, timskem delu in vodstvu. Razvili boste veščine za oblikovanje ciljev projekta in za razvoj projektne analize okolja ter sposobnostjo izvedbe projekta v vaši organizaciji, vključno s časovnico ter izračunom finančnih stroškov in prihodkov projekta. Prikazan bo tudi širok nabor možnih projektov, ki so že implementirani v okolje.

  Dober primer izvedbe takega projekta je denimo izvedba športnega turnirja, na primer pri nogometu, košarku, rokometu in ostalih športih panogah. V tem modulu pridobimo kompetence za organizacijo velikih dogodkov, kot je podelitev priznanj najboljših nacionalnih športnikov in športnic, šolska športna tekmovanja ali dan odprtih vrat športne organizacije.

 • Modul 2: Finančno upravljanje v športu

  V tem modulu bomo spoznali upravljanje projektov v športu, finančno upravljanje v športu, vodenje športnih dogodkov, športno trženje, komunikacijske in predstavitvene veščine v športu ter spoznali digitalne veščine v športu.

  Po končanju tega modula bo udeleženec pridobil veščine kot so upravljanje s financami, specifično na upravljanju financ v športu ter obvladal finančna poročila v športnih organizacijah. Obenem bo spoznal osnovne veščine finančne analize za športne organizacije, sposoben bo načrtovati, analizirati in ocenjevati denarne tokove, napovedati in oceniti denarne tokove v športu ter upravljati s finančnimi tveganji. Ne smemo pozabiti na dobičkonosno načrtovanje in finančno napovedovanje, finančno vlaganje v šport ter ovrednotiti finančno uspešno delovanje v športnem subjektu.

 • Modul 3: Vodenje športnih prireditev

  Modul se nanaša na organiziranje športnih prireditev. Izvedeli bomo na kaj vse je potrebno biti pozoren, da se lahko izvede kvalitetna športna prireditev. Katere analize so smotrne, kakšne povezave so zaželene ter katero znanje se navezuje na obvladovanje organiziranosti športnih prireditev in dogodkov.

  V tem modulu pridobimo kompetence, kot je kategorizacija športnih prireditev, opredeliti proces športnih dogodkov ter obvladovanje tveganj pri organiziranju takih prireditev. Spoznali bomo finančno plat, ki je pomemben del za organizacijo športnih dogodkov, razložili in ustvarjali bilance za športne prireditve, seznanili se bomo z izdatki ter prihodki, sposobni bomo ovrednotiti ekonomske učinke športnih prireditev in ocenili uspeh športnih dogodkov. Kandidati bodo pridobili veščine na področju organizacije športnih prireditev in športnem turizmu.

 • Modul 4: Trženje v športu

  Modul ima ključno vsebino, ki se nanaša na trženje v športu. Spoznali bomo vodenje marketinga v športu in izdelavo marketinškega načrta ter ključne motivacijske značilnosti kako ustvariti ekipo ter razviti blagovno znamko v športu. Seznanili se bomo z osnovami trženja, načini predstavitev športnega trženja, uporabo trženja v športu, načrtovanjem trženja in načrti trženja, raziskovanjem motivacije v športu ter identifikacijo ekipe oziroma tima.

  Pridobljene kompetence bodo slušatelji pridobili na področju trženja v športu, kjer bodo sposobni opredeliti trženje na vrste, značilnosti in strukture. Spoznali bodo ključne poslovne komponente na športnem trgu, ki so medsebojno povezane in neločljive: produkti, stranka, prodajalec, izmenjave in sistemi dejavnosti v športu. Osvojili bodo ključne poslovne komponente na trgu. Obenem pridobijo sposobnost razvoja strategije blagovne znamke za športno organizacijo ter zmožnost predstavitve vpliva blagovne znamke na uspeh športne organizacije.

 • Modul 5: Komunikacijske in predstavitvene veščine v športu

  Pri tem modulu bo udeleženec pridobil ozaveščenost o svojih medosebnih sposobnostih in kako lahko pomaga pri obravnavanju delovnih nalog. Naučil se bo uporabljati tako verbalne in neverbalne komunikacijske spretnosti kot predstavitev in zastopanje organizacije.

  Cilj je ozavestiti udeležence, da je jezik orodje, ki pripomore vplivati na okolico ob primerni uporabi jezikovne strategije.

  Pridobijo ozaveščenost o lastnih znanjih ter razumeti, da je ozaveščenost o sposobnostih drugih lahko zelo koristno pri delu v timu. Prepoznali bodo neučinkovito komunikacijo, spoznali potrebne akcijske načrte ter spoznali komunikacijske pomene. Formirati lastne potrebe, interese in želje z namenom, da jih dosežemo.

  Tim pomaga, da nam prekrije naše slabosti, naučili se bomo priprave dobro strukturirane predstavitve ter določanje ciljev, struktur in uporabo pripomočkov za doseganje učinkovite predstavitve.

 • Modul 6: Digitalne spretnosti v športu

  Po tem modulu bo udeleženec imel možnosti in orodja, da izbere ustrezno programsko opremo za posebne potrebe projekta. Seznanil se bo s pomanjkljivostmi, vključenih stroških, in osnovno uporabo programska orodja. Pridobil bo zavest o vprašanjih varnosti in zasebnosti podatkov pri uporabi spletnih orodij za timske projekte. Pridobil bo kompetence o uporabi socialnih mrež za predstavitev projekta, dejavnosti in rezultatov in bil sposoben optimizirati prisotnost socialnih medijev in povečati njen vpliv za korist organizacije ter se naučil uporabljati orodja za različne vrste vsebinskih predstavitev.

  Udeleženci bodo pridobili veščine pri uporabi digitalnih spretnosti, pridobili znanje o orodjih in funkcijah, ki podpirajo načrtovanje časa, vodenje ekipe, spletno sodelovanje in sledenje stroškom.

  Razumeli bodo osnovno rabo programskih orodij ter pridobili sposobnost in orodja za pravilno izbiro programske opreme za potrebe določenega projekta. Spoznali pravilno rabo spletnih orodij ter ključna vprašanja o varstvu osebnih podatkov pri uporabi spletnih orodij. Sposobnost uporabljati socialna omrežja za komuniciranje in predstavitev projektnih idej s pozitivnimi učinki.

PARTNERJI PROJEKTA