Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno zagotavljanju finančne varnosti ter možnosti biti osredotočen na tisto, kar je ob nezgodi najbolj pomembno – zdravje posameznika in varnosti njegovih bližnjih.

Poleg tradicionalnih kritij, ki jih navadno ponujajo nezgodna zavarovanja, vam naša ponudba daje možnost izbire tudi novejših, zdravstvenih kritij, ki vam in vašim članom, v primeru nezgode omogočajo hiter dostop do diagnostike iz zdravljenja ter na tak način čim prejšnje vrnitve v njihove ustaljene poklicne in zasebne poti.

Paketi lahko vsebujejo naslednja kritja

 • nezgodno smrt (izplača se dogovorjena zavarovalna vsota, če je smrt posledica
  nezgode),
 • dodatno izplačilo v primeru smrti zaradi prometne nesreče (se izplača poleg
  dogovorjene zavarovalne vsote za nezgodno smrt, če je smrt posledica prometne
  nesreče),
 • dodatno izplačilo v primeru nezgodne smrti pri delu (se izplača poleg
  dogovorjene zavarovalne vsote za nezgodno smrt, če je smrt posledica nezgode pri
  delu),
 • trajno invalidnost (izplača se zavarovalnina v višini ugotovljene trajne invalidnosti
  zaradi posledic nezgode, za vsak odstotek trajne invalidnosti nad 50 % priznamo
  dva odstotka za izračun zavarovalnine),
 • izplačilo v primeru 100 % trajne invalidnosti (izplača se zavarovalnina, ki je
  enaka dvakratniku zavarovalne vsote za trajno invalidnost),
 • nezgodno rento (10 let mesečno izplačujemo dogovorjeno rento, če je
  zavarovančeva skupna trajna invalidnost kot posledica nezgod večja od 50 %),
 • bolnišnični dan (se izplača v primeru, da je zavarovana oseba zaradi nezgode v
  bolnišnici),
 • enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje (se izplača v primeru, da je
  zavarovana oseba zaradi nezgode v bolnišnici),
 • stroški zdravljenja (se povrnejo stroški zdravljenja, ki so nastali zaradi posledic
  nezgode),
 • zlom kosti (izplača se zavarovalnina v primeru zloma kosti skladno s pogoji),
 • oprostitev plačila premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (če je
  skupna trajna invalidnost večja od 50 %, bo Vzajemna prevzela plačevanja premije
  za dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri Vzajemni, do dopolnjenega 65.
  leta starosti zavarovane osebe.

Ponudba po pripravljena glede na vsebino posamezne športne panoge

Zainteresirana športna društva  vabimo, da najkasneje do 11.1.2019 do 12.00 ure, posredujete informacijo na elektronski naslov: sportnazveza@zs-ajdovscina.si   (V dopisu navedite vrsto športne panoge, predvideno število športnikov  ter telefonsko številko kontaktne osebe.)

Ker verjamemo, da je zaščita vaših članov predvsem odgovorna odločitev, bomo za vas skrbno pripravili ponudbo, z željo, da boste s sklenitvijo zavarovanja poskrbeli za primere nepričakovanih in neljubih dogodkov.

Priloge:

Dodatne informacije
– Primož Sulič, Deni Stibilj / 05-364-47-21 (med 8. in 16. uro)