Zavarovalnica Triglav d.d. OE Nova Gorica v sodelovanju z regijsko pisarno Olimpijskega komiteja Nova Gorica ter Športno zvezo Ajdovščina  bo vsem, ki so že pristopili k zavarovanju splošne (poklicne) odgovornosti strokovnega delavca v športu podaljšala zavarovalno kritje in obračunala zavarovalno premijo tudi za leto 2019. Slednje velja le ob pogoju, veljavne licence.

Predmet zavarovanja

Zavarovanje poklicne in splošne odgovornosti za strokovnega delavca v športu – za klube in društva, ki jo pokriva Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Nova Gorica, in sicer za škode na osebah in stvareh, ki izvirajo iz dejavnosti športnega kluba navedenega na »Prijavnici«. (Te škode izvirajo iz treningov in priprav na tekme ter so posledica napačnih odločitev strokovnega kadra).

Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti njim zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz poškodovanja oseb ali stvari, za katerega je odgovoren strokovni delavec.

Zavarovalna vsota

Zavarovalni vsoti za smrt ali poškodbo oseb in za uničenje ali poškodbo stvari veljata po vsakokratnem dogovoru in sta navedeni na vsakokratni obračunski polici.

Območne zavarovalnega kritja: Slovenija.
Za razširitev zavarovalnega kritja v tujini, je potrebo posebej dogovoriti in obračunati ustrezno zavarovalno premijo.

Trajanje zavarovanja: 12 mesecev (permanentni način)

Zavarovalna premija

Premija se obračunava vsako leto v skladu z veljavnimi ceniki in pogoji na posebnih obračunskih policah, ki so sestavni del zavarovalne police. Na določitev višine zavarovalne premije vpliva število trenerjev in škodno dogajanje v preteklem letu. Le ta bo za leto 2019 znašala cca 26 EUR (ob predpostavki, da je v zavarovanje vključenih 56 oseb).

Prekinitev zavarovanja

V premeru, da želite zavarovanje prekiniti, prosimo, da to sporočite na elektronski naslov; tanja.rozic-saksida@triglav.si

Seznam oseb ter plačnikov premije v letu 2018 (pdf)

Pristop k zavarovanju

K zavarovanju  pristopijo športna društva s kandidati, ki še nimajo sklenjenega zavarovanja tako, da izpolnijo prijavnico ter jo najkasneje do srede 19. decembra 2018, do 12.00 posredujejo na naslov:.

Športna zveza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14; 5270 Ajdovščina

Priloge:
Prijavnica (doc)
Splošni pogoji (pdf)
Skupna določila splošnih pogojev (pdf)
Klavzula o izključitvi škod zaradi kibernetskega napada (pdf)
Klavzula za valorizacijo zavarovalnih vsot (pdf)
Klavzula o izključitvi terorističnih dejanj (pdf)

Dodatne informacije

Primož Sulič
05-364-47-21
e-pošta: primoz.sulic@zs-ajdovscina.si