Prejemniki sredstev iz Razpisa za sofinanciranje LPŠ 2022 lahko oddate zahtevek za črpanje sredstev.

Navodila in obrazce za črpanje sredstev prejetih na javnem razpisu za sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2022 najdete v spodnji prilogi:

Skrajni rok za oddajo zahtevane dokumentacije je sreda, 30. november 2022.

Dokumentacijo za črpanje sredstev z ustreznimi dokazili se posreduje na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Dodatne informacije

Erika Zavnik (oddelek za družbene zadeve)

05-365-91-22