Člane Športne zveze Ajdovščina vabimo na redno letno skupščino, ki bo v sredo, 15. junija 2022 v prostorih Modelarskega društva Ventus v Vipavi ob 19:00 uri.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:
  • verifikacijske komisije (3. člani)
  • zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
 2. Potrditev zapisnika prejšnje seje (zapisnik poslan 10.6.2021).
 3. Predstavitev  poslovnega poročila za leto 2021.
 4. Predstavitev poročila NO.
 5. Predstavitev plana dela za leto 2022.
 6. Razno

Priloge:

Poslovno poročilo 2021 (pdf)
Vsebinski plan dela 2022 (pdf)
Poročilo nadzornega odbora za leto 2021 (word)
Pooblastilo (word)

Dodatne informacije:

 • Primož Sulič, Deni Stibilj

05-364-47-21