Športna zveza Ajdovščina obvešča kandidate, ki so vključeni v program Passport-Dvojna kariera športnikov, da v primeru pridobljenega strokovnega naziva na področju športa, lahko že izpolnijo obrazce za povračilo stroškov udeležbe na programu usposabljanj.

Spletna platforma ostalih modulov v okviru omenjenega projekta bo na voljo predvidoma do konca leta 2019. Podrobne informacije boste kandidati prejeli naknadno preko e-pošte.

Povračilo stroškov bo izvedeno ob izpolnjenih pogojih

  • Oddaja diplome o pridobljenem strokovnem nazivu na področju športa v obdobju med 1.1.2019 ter 31.12.2020,
  • Oddaji računov povezanih s udeležbo na strokovnih usposabljanjih med 1.1.2019 ter 31.12.2020, (štejejo se samo strokovna usposabljanja v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez potrjena iz strani strokovnega sveta RS za šport),
  • Priloženem potrdilu o opravljenih ostalih modulih preko načrtovane spletne platforme. (informacije pošljemo naknadno)

Obrazec skupaj z zahtevanimi prilogami pošljete na elektronski naslov, sportnazveza@zs-ajdovscina.si ali po navadni pošti na naslov Športne zveza Ajdovščina cesta 5 maja 14; 5270 Ajdovščina.

Obrazec za izdajo zahtevka

Dodatne informacije

-Primož Sulič, Deni Stibilj / 05-364-47-21 (med 8. in 16. uro)