Športna društva, ki so uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina za leto 2019, obveščamo, da je rok za oddajo zahtevkov petek 29. november 2019.

Zahtevek je potrebno na priloženem obrazcu poslati na;

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina.

Obrazec za oddajo zahtevka (xls)

  • Izvajalci, kateri so prejeli dotacijo za izpopolnjevanje strokovnih kadrov morajo poleg obrazca priložiti tudi račune najmanj v višini dodeljenih sredstev omenjene vsebine.

Dodatne informacije

Erika Zavnik-višja svetovalka za družbene zadeve in imenovanja

t/ 05 36 59 122

e/ erika.zavnik@ajdovscina.si