Športna društva, ki so uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina za leto 2020, obveščamo, da lahko že oddate zahtevke za črpanje sredstev. Zadnji rok oddaje je ponedeljek, 30. november 2020.

Zahtevek je potrebno na priloženem obrazcu poslati na:

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina.

Dodatne informacije

Erika Zavnik-višja svetovalka za družbene zadeve in imenovanja

t/ 05 36 59 122

e/ erika.zavnik@ajdovscina.si