Člane Športne zveze Ajdovščina vabimo na redno letno skupščino, ki bo v četrtek 18. junija 2020 v prostorih Modelarskega društva Ventus v Vipavi ob 19:00 uri.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine, verifikacijske komisije (3. člani), zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje (zapisnik poslan 29. maj 2019),
3. Predstavitev finančnega in vsebinskega poročila za leto 2019,
4. Predstavitev poročila NO,
5. Predstavitev plana dela za leto 2020,
6. Razno

Priloge:
Vsebinsko poročilo 2019 (word)
Finančno poročilo za leto 2019 (word)
Podatki iz bilance stanja ter izkaz poslovnega izida (xls)
Vsebinski in finančni plan za leto 2020 (word)
Poročilo nadzornega odbora (word)
Pooblastilo (obvezno prinesite s seboj) word.

Dodatne informacije:

  • Primož Sulič, Deni Stibilj

05-364-47-21

Izvajalce letnega programa športa, ki so prejeli sredstva na razpisu občine Ajdovščina za leto 2017 obveščamo, da je rok za oddajo  zaključnih poročila sreda 31. januar 2018.

Zaključna poročila morajo biti poslana na predvidenih obrazcih na naslov:
Občina Ajdovščina
Cesta 5.maja 6A
5270 Ajdovščina

Obrazec za oddajo zaključnega poročila (xlsx)