Športna društva, ki so uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina za leto 2018, obveščamo, da je rok za oddajo zahtevkov petek 30. november.

Zahtevek je potrebno na predpisanem obrazcu poslati na;

Občina Ajdovščina
Cesta 5 maja 6a
5270 Ajdovščina

Obrazec za oddajo zahtevka (xls)