Vabilo na redno letno skupščino

Vsem društvom, ki so včlanjeni v Športno zvezo Ajdovščina sporočamo, da bo redna letna skupščina v ponedeljek dne, 21. 5. 2018 ob 19:00.

Skupščina bo potekala v prostorih modelarskega društva Ventus v Vipavi.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:
  • verifikacijske komisije (3. člani)
  • zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
 2. Potrditev zapisnika prejšnje seje (zapisnik poslan 29. maj 2017),
 3. Predstavitev finančnega in vsebinskega poročila za leto 2017,
 4. Predstavitev poročila NO,
 5. Predstavitev plana dela za leto 2018,
 6. Razno

Priloge:

 1. Finančno in vsebinsko poročilo za leto 2017,
 2. Podatki iz bilance stanja ter izkaza poslovnega izida,
 3. Vsebinski in finančni plan za leto 2018,
 4. Poročilo NO,
 5. Pooblastilo (obvezno prinesite s seboj)!!!

Priloge za redno letno skupščino (pdf.)

Dodatne informacije
Kontakt: Primož Sulič
05-364-47-21 ob delavnikih od 8:00 do 16:00 ure
E-pošta: primoz.sulic@zs-ajdovscina.si