Prejemniki sredstev iz Razpisa za sofinanciranje LPŠ 2021 lahko že oddate zahtevke za črpanje sredstev. K zahtevku je potrebno priložiti poročilo o izvedbi prvega dela programa ter dokazila za nastale stroške z vadbenim prostorom / strokovnim kadrom.

Zahtevek programi 2021 (xls)

Obrazec za oddajo poročila 1-del (xls)

Izvajalci, kateri še niso zaključili z izpeljavo programskih vsebin za katere so jim bila dodeljena sredstva na razpisu LPŠ 2021 izpolnijo obrazca za oddajo drugega dela zahtevka v katere navedejo izvedene vsebine ter preostanek vsebin, katere bodo izvedli do 31. decembra 2021. V primeru, da ste vsebine letnega programa že izvedli v celoti in prvega dela zahtevka še niste oddali oddate zahtevek in poročilo v celoti oziroma v enkratnem znesku. 

Zahtevek programi 2 del (xls)

Obrazec za oddajo poročila 2 del (xls)

Rok za oddajo zahtevkov je torek 30. november 2021, rok ta oddajo zaključnih poročil pa ponedeljek 31. januar 2022.

Dokumentacijo za črpanje sredstev z ustreznimi dokazili se posreduje na Občino Ajdovščina; Cesta 5 maja 6a ; 5270 Ajdovščina

Dodatne informacije Erika Zavnik

05-365-91-22