Člane Športne zveze Ajdovščina vabimo na redno letno skupščino, ki bo v sredo, 2. junija 2021 v prostorih Modelarskega društva Ventus v Vipavi ob 18:00 uri.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:
  • verifikacijske komisije (3. člani)
  • zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
 2. Potrditev zapisnika prejšnje seje (zapisnik poslan 23.6.2020).
 3. Predstavitev finančnega in vsebinskega poročila za leto 2020.
 4. Predstavitev poročila NO.
 5. Potrditev novih članov v Športno zvezo Ajdovščina (ŠD Boreas, Teniški klub Ajdovščina, ŠD Čaven, DK Kampelc).
 6. Predstavitev plana dela za leto 2021.
 7. Razno

Priloge:

Poročilo ŠZA 2020 (pdf)
Finančno poročilo za leto 2020 (pdf)
Podatki iz bilance stanja ter izkaz poslovnega izida za leto 2020 (xls)
Vsebinski in finančni plan za leto 2021 (word)
Poročilo_NO_2021 (pdf)
Pooblastilo_2021 (obvezno prinesite s seboj) (word).

Dodatne informacije:

 • Primož Sulič, Deni Stibilj

05-364-47-21