Prejemniki sredstev iz Razpisa za sofinanciranje LPŠ 2021 lahko že oddate zahtevke za črpanje sredstev. K zahtevku je potrebno priložiti poročilo o izvedbi prvega dela programa ter dokazila za nastale stroške z vadbenim prostorom / strokovnim kadrom.

Zahtevek programi 2021 (xls)

Obrazec za oddajo poročila 1-del (xls)

Dokumentacijo za črpanje sredstev z ustreznimi dokazili se posreduje na Občino Ajdovščina; Cesta 5 maja 6a ; 5270 Ajdovščina

Dodatne informacije Erika Zavnik

05-365-91-22