S projektom Ponovno Aktivni v športu želimo spodbuditi vključenost nekdanjih športnikov za katere bodo v sklopu projekta organizirana neformalna izobraževanja z  namenom izdelave priporočil ter smernic za ponovno aktiviranje bivših športnikov tako na strokovnem področju kot vsakdanjem življenju.

Pomembnejši cilji projekta

 • Ozaveščanje o statusu in pomenu socialne vključenosti nekdanjih športnikov;
 • Ozaveščanje o pomembnosti organizacije ter izvedbe rekreativnih športnih dejavnosti za nekdanje vrhunske športnike, z namenom izboljšanja njihovega psihofizičnega oziroma zdravstvenega stanja, ob katerem si lahko še izboljšajo njihovo kakovost življenja;
 • Pridobitev ustreznih znanj za soočenje z izzivi zaposlovanja po končani športni karieri;
 • Izbor primerov dobrih praks ter izdelava priporočil  za motivacijo glede zaposlovanja za delo v športu ter izvedbo športno rekreativnih programov s pomočjo katerih lahko nekdanji vrhunski športniki skrbijo za svoje zdravje s ciljem izdelave skripte z naslovom »Ponovno Aktivni v Športu«.

Trajanje projekta ter vloga udeležencev

Projekt traja 18 mesecev, 1. 1. 2020 – 30. 6. 2021 pri čemer sodelujejo trije partnerji iz treh različnih evropskih držav: Hrvaška, Bolgarija ter Slovenija.

V projektu bo sodelovalo 10 udeležencev bivših športnikov iz domicilnih športnih društev-članov Športne zveze Ajdovščina, kateri bodo deležni slednjih vsebin projekta.

 • Izpolnjevanje anketnega vprašalnika,
 • Udeležba tri-dnevnega mednarodnega srečanja športnih veteranov meseca septembra 2020 v Bolgariji-Sofija na katerem si bomo z ostalimi udeleženci iz Hrvaške ter Bolgarije izmenjali informacije ter primere dobrih praks glede socialne ter strokovne vključenosti nekdanjih tekmovalcev na področju športa;
 • Udeležba zaključnega srečanja na Hrvaškem (2 športnika)-predvidoma meseca junija 2021.

Kriteriji za izbor udeležencev

V projektu bomo izbrali 10 posameznikov-bivših športnikov, pod slednjimi pogoji:

 • So v preteklih letih bili registrirani oziroma vrhunski športniki in so člani športnega društva katero je včlanjeno v Športno zvezo Ajdovščina;
 • So v preteklih letih dosegali pomembne rezultate na državnem ali mednarodnem nivoju;
 • So trenutno aktivni pri so izvajanju programov društva (kakovostni in vrhunski šport, prostočasna športna aktivnost, športna rekreacija, športne prireditve)

Sodelovanje v projektu

K projektu se prijavite tako, da na e-poštni naslov sportnazveza@zs-ajdovscina.si navedete slednje podatke:

 • Ime in priimek bivšega športnika;
 • Rezultate v času športne kariere;
 • Naziv društva v katerem aktivno deluje;
 • Področje delovanja, ki ga izvaja pod okriljem društva (športni programi, organizacija prireditev).

Financiranje projekta

 • Projekt je v celoti sofinanciran iz programa Evropske unije Erasmus+ Šport.

Dodatne informacije

 • Primož Sulič, Deni Stibilj (05-364-47-22)