SPOZNAJ NAŠE AMBASADORJE

PRIJAVE ZA DC2019/2020 SO ODPRTE

PROGRAM

  • Modul 1: PROJEKTNO VODENJE V ŠPORTU

  • Modul 2: Finančno upravljanje v športu

  • Modul 3: Vodenje športnih prireditev

  • Modul 4: Trženje v športu

  • Modul 5: Komunikacijske in predstavitvene veščine v športu

  • Modul 6: Digitalne spretnosti v športu

RAZPISNI POGOJI IN PRIJAVA

Vsebine neformalnih izobraževanj, ki so financirana iz sredstev Erasmus+šport
V celotnem programu bo neposredno sodelovalo 100 kandidatov iz petih držav. Ti bodo deležni predavanj ter delavnic v angleškem jeziku iz strani različnih strokovnjakov ter ekspertov iz področja športnega menedžmenta. Prvi sklop predavanj z vsebino projektno vodenje v športu  bo potekal 21. in 22 februarja v Ajdovščini (Hotel Gold Club)

Vsebine strokovnih usposabljanj, ki so sofinancirane s strani občine Ajdovščina
Občina bo za namen strokovnih usposabljanj namenila 10.000,00 €. Sofinancirana bodo strokovna usposabljanja v okviru posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so uradno potrjena s strani strokovnega sveta za šport RS in sicer v znesku do 500,00 €/na posameznika.

O PROJEKTU

NAMEN

Osrednji namen projekta »Project for Academy of sport Support-Passport« je športnikom ter strokovnim delavcem v športu zagotoviti možnosti neformalnega izobraževanja na področju športnega menedžmenta ter strokovna usposabljanja v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez za učinkovito upravljanje ter izvajanje aktivnosti v posameznih organizacijah. Vsebina programa bo zajemala tudi delo s človeškimi viri-športniki. Povzeli bomo prikaze različnih modelov študija športnikov, katerih športne organizacije poskrbijo za nemoteno šolanje v času aktivne športne kariere.

VIZIJA

Program neformalnega izobraževanja bo slušateljem oziroma športnim društvom pomagal ustvarjati priložnosti za pridobivanje novih kompetenc ter praktičnih izkušenj. Koncept  programa prinaša dodano vrednost znanja za boljše upravljanje športnih organizacij, pri zagotavljanju novih učinkovitejših sistemov za razvoj športnih društev. Z programom želimo v naslednjem obdobju  pridobiti novih 20 strokovno usposobljenih športnih delavcev, kateri bodo v nadaljnje razvijali in nadgrajevali produkte na področju športa v lokalni skupnosti.

FINANCIRANJE

Erasmus+šport je projekt Evropske unije (EU) za izvedbo neformalnega izobraževanja na področju športa. Program razpolaga s proračunskimi sredstvi evropskih strukturnih skladov ter proračunskimi sredstvi Občine Ajdovščina. V Ajdovščini bo za celotno financiranje neformalnega izobraževanja ter sofinanciranje strokovnih usposabljanj na področju športa skrbela Športna zveza Ajdovščina, ki je do leta 2020 v tudi partner projekta »Project for Academy of sport Support-Passport«.

PARTNERJI PROJEKTA