Obvestilo registraciji športnikov

Obveščamo vas, da bo predvidoma v drugi polovici meseca decembra občina Ajdovščina  objavila razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa za leto 2018.

Športna društva, katera nameravate kandidirati na vsebinske sklope kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine, kakovostnega športa ter tehničnih športnih panog opomnimo, da si pri svojih nacionalnih panožnih športnih zvezah uredite registracijo skladno z določbami  zakona o športu.

Podrobne informacije v zvezi z načinom registracije športnikov (pdf)