Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2020.

Razpisni pogoji in merila

Kategorije športnikov, ki jim Fundacija za športnike lahko dodeljuje finančno podporo:

  • Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let.
  • Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 18 do 23 let.
  • Razpisni pogoji in merila (pdf)

Športna društva obveščamo, da seznanite svoje člane (športnike), za katere smatrate, da izpolnjujejo razpisne pogoje.

Pravilnik in vloga za prijavo

Rok za oddajo vloge

Vlogo za dodelitev pomoči Fundacije za športnike pošljite v pisni obliki s priporočeno pošiljko na naslov:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Šmartinska cesta 140; 1000 Ljubljana

S pripisom: Razpis Fundacije za športnike

Rok za oddajo vloge je torek, 24. 12. 2019

Dodatne informacije

Aleš Šolar