Septembra  2016,  je  po  atraktivnem  razpletu  postal  svetovni  prvak  v  4-krosu.

“Takrat  sem  uvidel,  da  si  za  trdo  delo  ter  sistematičen  pristop  na  treningih  lahko  bogato  poplačan.

Tovrstno  športno  panogo  sem  si  izbral  zaradi  želje  bo  dinamiki,  akciji  predvsem  pa  adrenalinu.  Ko  se  s  kolesom  spuščaš  po  strminah  si  namreč  osredotočen  izključno  na  ovire,  ki  so  pred  teboj. Enako  pristopam  tudi  pri  študiju  ter  delu,  ki  ga  trenutno  opravljam.  Naloge  izvajam  hitro,  sistematično  po  določenem  zaporedju  saj  je  danes  to,  skoraj  da  edina  pot  za  dosego  zastavljenih  ciljev.

4- kros  je  ne-olimpijska  disciplina,  zato  ima    v  Sloveniji  manjšo  medijsko,  strokovno  ter  finančno  podporo,  kot  panoge,  ki  so  uvrščene  v  olimpijski  program.  Zato  so  moji  cilji  na  tekmovalni  ravni  trenutno  v  drugem  planu.

Večino  svojega  časa  tako  usmerjam  v  študij  ekonomije  (poslovna  informatika).  Pridobljena  znanja  bom  poleg  poklica,  ki  ga  bom  opravljal  poskušal  vrniti  tudi  v  razvoj  tovrstne  športne  panoge,  katera  mi  je  ponudila  bogate  življenjske  izkušnje  ter  delovne  navade.”