Delovnopravni položaj športnikov in socialna varnost

Zaposlovanje vrhunskih športnikov se med državami razlikuje. V Sloveniji imajo vrhunski športniki, ob dovolj odmevnih rezultatih, možnost zaposlitve v institucijah javnega sektorja: Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance Republike Slovenije.  Poleg tega pa je v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije -Združenja športnih zvez organizirana pomoč oziroma usmeritev športnikov po zaključeni športni karieri. 

V športu ločujemo pojma vrhunski in poklicni športnik. Status vrhunskega športnika si posameznik pridobi z uspehi mednarodne veljavnosti, medtem ko za poklicnega športnika velja, da je šport njegova zaposlitev.

Kakšna je sploh razlika med vrhunskim in poklicnim športnikom?

Vrhunski športnik si lahko v Sloveniji pridobi pravico do zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja, porodniškega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter prilagoditev opravljanja obveznosti iz izobraževalnega sistema. Na drugi strani je poklicni športnik posameznik, ki se preživlja s športom in je s športno organizacijo v delovnem ali kateremkoli pogodbenem razmerju ter za to dobiva plačo. Za poklicnega športnika morajo biti izpolnjeni pogoji navedeni v zakonu v športu. Ta mora imeti  dosežen rezultat ali pa izpolnjeno normo za udeležbo na velikem mednarodnem tekmovanju. 

Peter Prevc – najboljši slovenski smučarski skakalec vseh časov je zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve – Policija / vir: EkipaSN

Za delo v vrhunskem športu je pomembno  zagotavljanje ustreznih pogojev (ustrezna športna infrastruktura, strokovni kader, drugo…) , kateri so opredeljeni v sporazumu o zaposlovanju med  Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez. 

Osnovno izhodišče za zaposlovanje vrhunskih športnikov so kriteriji določeni iz strani MIZŠ.  Mesečno ti športniki  prejemajo od 800 do 1000 evrov neto plače. Trajanje zaposlitve pa je odvisna od razreda, ki ga dosega športnik. Uvrstitev v posamezni razred  določajo merila o kategorizaciji športnikov. Vidnejša kot je uvrstitev, dlje časa traja pogodba o zaposlitvi.  

V javni upravi je zaposlenih 115 vrhunskih športnikov in trenerjev. V slovenski vojski 70, v policiji 30 in na finančni upravi 15.  Po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez  za leto 2017 je v evidenci registriranih 44146 športnikov. Odstotek zaposlenih  glede na podatek o številu registriranih športnikov tako znaša 0,26%.

Trenutno sistem javnega financiranja ureja način zaposlovanja športnikov med aktivno kariero, kar jim omogoča kvalitetnejšo vadbo ter posledično udeležbo na tekmovanjih. Glede načina vključevanja v poslovni svet po končani aktivni karieri pa pri delodajalcih štejejo le delovne izkušnje, katere pa športnik težko pridobi skozi zahteven proces obdobja aktivnega udejstvovanja.  

Tako se postavlja vprašanje po vzpostavitvi učinkovitejšega načina vključevanja športnikov v delovno okolje med ter po končani športni karieri.