Avtor: Primož Sulič

Meseca junija 2017 je v veljavo stopil nov zakon, kateri določa spremembe pogojev za izvajanje strokovnega dela v športu.


Foto: Robert Ferjančič

Strokovne nazive v športu morajo strokovni delavci  urediti najkasneje do meseca junija 2020

Ta opredeljuje, da morajo kandidati, ki imajo po prejšnjem zakonu v okviru programov usposabljanj posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez opravljeno prvo stopnjo preiti na drugo stopnjo. Druga stopnja se bo tako po izteku dveh let od sprejema novega zakona preimenovala v prvo stopnjo.

Skladno s tem so nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) že pričele z uvedbami novosti na področju strokovnega usposabljanja in licenciranja. Večina NPŠZ je programe strokovnega usposabljanja že spremenila ter pričela z razpisi programov od druge stopnje navzgor.

V letošnjem letu se je pravkar zaključil razpis katerega je objavilo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ) glede usposabljanja strokovnih delavcev v športu 2018–2022. Skupna višina sredstev za izvedbo programov usposabljanj znaša 5 milijonov evrov.

Predvidena sredstva programov usposabljanj bodo tako v celoti krila pridobitev oziroma nadgradnjo strokovne usposobljenosti fizičnim osebam kateri imajo urejen status zaposlitve oziroma samozaposlitve.


Foto: Robert Ferjančič

Sredstva MIZŠ so namenjena fizičnim osebam, ki imajo urejen status zaposlitve ali samozaposlitve

Iz tega lahko povzamemo, da bodo lokalne skupnosti skupaj z občinskimi športnimi zvezami poleg uskladitve meril sofinanciranja športa z novo zakonodajo v naslednjih letih lahko v letne programe športa umestile tudi potrebna sredstva za sofinanciranje pridobitve oziroma nadgradnje strokovne usposobljenosti posameznikov in športnikov, kateri nameravajo biti aktivni v vlogi trenerja v športnih društvih.

Zato je pomembno, da nosilci športnih dejavnosti ter krovne organizacije  prepoznajo, da je nadgrajevanja znanja strokovnega kadra v lokalnih okoljih pomemben oziroma nujen dejavnik  vložka v nadaljnji razvoj programov športnih društev.

Foto: Robert Ferjančič

Sistematično vlaganje v izobraževanje strokovnega kadra je recept uspeha za delo v športu.