Športna zveza Ajdovščina vabi vse zainteresirane člane, kateri izvajajo programe prostočasne aktivnosti otrok in mladine k skupni kandidaturi na razpis Fundacije za šport za leto 2020 za program  ”Aktivni smo v vse smeri, migaj z nami tudi ti”.

Pogoji za pristop k skupni kandidaturi

  • uspešno izpeljan projekt v letu 2019 (v kolikor je izvajalec kandidiral skupaj s ŠZA za letu 2019), pri izvajalcih, ki bodo v letu 2020 kandidaturo vložili prvič se določba o izpeljavi programa ne upošteva.
  • trajanje programa najmanj 30 tednov v obsegu 60 ur v katerega je vključenih vsaj 20 udeležencev,
  • vsebina mora biti namenjena otrokom med 5. in 14. letom starosti,
  • okvirna vrednost programa znaša med 1800 in 2500€,
  • izvajalec mora imeti zagotovljen strokovni kader (priložiti potrdila o strokovni usposobljenosti ali strokovni izobrazbi za delo v športu)
  • pravočasno oddana izpolnjena razpisna dokumentacija.

Razpisna dokumentacija

Oddaja vlog

Prijave z zahtevano dokumentacijo lahko pošljite na;

  • preko elektronske pošte: sportnazveza@zs-ajdovscina.si
  • preko navadne pošte: Športna zveza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina,
  • ali oddate na  sedežu Športne zveze Ajdovščina.

Dokumentacijo je potrebno oddati najkasneje do torka, 5. novembra 2019 do 12.00.

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno dostavljena v pisarno Športne zveze Ajdovščina do 12. ure, oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti.

Dodatne informacije

-Primož Sulič, Deni Stibilj / 05-364-47-21 (med 8. in 16. uro)