Namen in cilji razpisa

Namen razpisa je razdelitev kvote ur skladno s izhodišči Občine Ajdovščina št. 41033-53/2010 objavljenimi 1.11.2016 glede oddajanja javnih športnih objektov v uporabo ter zagotavljanje takojšnje izvedbe programov s 1. septembrom 2024 v športnih objektih Zavoda za šport Ajdovščina, dvorani osnovne šole Dobravlje, večnamenski dvorani Lokavec, dvorani osnovne šole Col, dvorani osnovne šole Šturje, večnamenski dvorane Budanje, večnamenski dvorane Plače, večnamenske dvorane Cesta, večnamenski dvorani Črniče, večnamenski dvorani doma krajanov Dobravlje, večnamenski dvorani Vrtovin, večnamenski dvorani Velike Žablje skladno s kvoto ur dodeljeno s sklepom za izbiro izvajalcev LPŠ za leto 2024 ter uskladitev razpoložljivih terminov z upravljavci športnih objektov v občini Ajdovščina.

Poleg razdelitve ur v športnih objektih je razpis namenjen tudi pridobivanju podatkov o koriščenju gimnastične dvorane za šolsko leto 2024/2025 za potrebe izvedbe gimnastike kot glavne ali dopolnilne dejavnosti izvajalcev letnega programa športa. 

Pogoji in merila

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci LPŠ, katerim kvota ur je bila dodeljena s sklepom o izbiri izvajalcev LPŠ za leto 2024 za programe kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine, programe kakovostnega športa, ter programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. Prednost pri dodeljevanju kvote ur imajo Srednja šola Vena Pilona, Osnovna šola Danila Lokarja, Osnovna šola Šturje, Osnovna Šola Dobravlje, Osnovna Šola Col ter Osnovna šola Otlica.

Izhodišča delitve ur v posameznih športnih objektih

Razporeditev športnih panog po posameznih dvoranah lokalne skupnosti se izvede glede na program ter ustreznost objekta za posamezna športna društva.

ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA GIMNASTIČNA DVORANA (gimnastika kot glavna ali dopolnilna dejavnost),
ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA VELIKA DVORANA (rokomet, nogomet, mali nogomet),
ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA MALA DVORANA (ostale športne panoge),
ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA TRIM KABINET (ostale športne panoge),
ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA POKRITI BAZEN (plavanje, triatlon),
ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA-ZUNANJE POVRŠINE (nogomet),
DVORANA OŠ DOBRAVLJE (rokomet, nogomet, mali nogomet),
DVORANA OŠ COL-ostale športne panoge,
DVORANA OŠ ŠTURJE-košarka,
DVORANA OŠ OTLICA-ostale športne panoge,
VEČNAMENSKA DVORANA PLAČE -ostale športne panoge,
VEČNAMENSKA DVORANA CESTA-ostale športne panoge,
VEČNAMENSKA DVORANA LOKAVEC-ostale športne panoge,
VEČNAMENSKA DVORANA BUDANJE-ostale športne panoge,
VEČNAMENSKA DVORANA ČRNIČE-ostale športne panoge,
VEČNAMENSKA DVORANA DOBRAVLJE-ostale športne panoge,
VEČNAMENSKA DVORANA VELIKE ŽABLJE-ostale športne panoge,
VEČNAMENSKA DVORANA VRTOVIN-ostale športne panoge,
FITNES SŠ VENO PILON – namenjen samo izvajalcem kakovostnega in vrhunskega športa.

Cena najema športne infrastrukture

Subvencionirana cena ure najema športnih dvoran Zavoda za šport Ajdovščina, polovice notranjega bazena Zavoda za šport Ajdovščina, športnih dvoran Osnovne šole Dobravlje, Osnovne šole Šturje, Osnovne šole Col ter večnamenskih dvoran Lokavec in Budanje v letu 2023 znaša 10,37€. Za programe prostočasne dejavnosti otrok in mladine, ki so za udeležence brezplačni se določi cena v višini 50% subvencionirane cene.

V ostalih športnih objektih se cena najema določa skladno s cenikom oz pogodbo med posameznimi upravljavci ter izvajalci letnega programa športa.

Rok za prijavo

Vloge morajo biti poslane na razpisnih obrazcih najkasneje do ponedeljka, 22. julija 2024 do 12.00 ure po e-pošti: sportnazveza@zs-ajdovscina.si

Izdaja sklepov

Skladno s pravilnikom o razdelitvi ur bo izvedba treningov po novem urniku pričela v sredo 1. septembra 2024.

Pregled števila subvencioniranih ur

Pregled števila ur po posameznih športnih društvih (xls)

Obrazec vsi športni objekti

Izpolnijo društva glede na plan dela izvedbe panoge.

Obrazec za prijavo ur v posameznih športnih dvoranah (xls)

Obrazec za uporabo gimnastične dvorane

Izpolnijo društva v primeru izvajanja gimnastike kot glavne ali dopolnilne dejavnosti vadbenega procesa.

Obrazec za navedbo ur v gimnastični dvorani (xls)

Dodatne informacije

05-364-47-21 med  (8 in 12 uro).