Obveščamo vas, da je objavljen razpis za sofinanciranje zaposlitev v NVO za leti 2023 in 2024.

Rok za prijavo je petek, 6. 1. 2023.

  • Predlagamo, da si razpis, merila in obrazce dobro preberete, ker je nekaj sprememb od lani.
  • pozorni bodite pri izpolnjevanju obrazca, saj za upoštevanje meril zahteva določena dokazila,
  • dopolnitve v nekaterih primerih ne bodo možne,
  • za kandidiranje na razpisu morate imeti poravnane vse finančne obveznosti do občine.

Vse dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani občine Ajdovščina:
-> POVEZAVA

Kontakt:
-Gordana Krkoč 05-365-91-23