Športna zveza Ajdovščina vabi vse zainteresirane člane, kateri izvajajo programe prostočasne aktivnosti otrok in mladine k skupni kandidaturi na razpis Fundacije za šport za leto 2024 za program ”Aktivni smo v vse smeri, migaj z nami tudi ti”.

Pogoji za pristop k skupni kandidaturi

  • trajanje programa najmanj 30 tednov v obsegu 60 ur v katerega je vključenih vsaj 20 udeležencev,
  • vsebina mora biti namenjena otrokom med 5. in 14. letom starosti, kateri niso vključeni v tekmovalni program posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez,
  • okvirna vrednost programa znaša med 1500 in 2000€,
  • izvajalec mora imeti zagotovljen strokovni kader (priložiti eno (1) potrdilo o vpisu v razvid o strokovni usposobljenosti in eno (1) o strokovni izobrazbi za delo v športu),
  • pravočasno oddana izpolnjena razpisna dokumentacija.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija (doc)
Soglasje podizvajalca in strokovnega delavca (doc)

Oddaja vlog

Dokumentacijo je potrebno oddati najkasneje do petka, 27. oktobra 2023.

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno dostavljena v pisarno Športne zveze Ajdovščina oziroma, če je bila zadnji dan roka poslana po elektronski pošti do 12. ure.

Dodatne informacije

Primož Sulič, Anja Bratina / 05-364-47-21 (med 8. in 16. uro)