Četrtek, 21. februar 2019

 • 09:30 – 10:30 Otvoritev seminarja ter pozdrav udeležencem (Športna zveza Ajdovščina),
  Predstavitev predavateljev ter članov projektne skupine (Športna zveza Reka – HR)
 • 10:30 – 11:00 Odmor za kavo
 • 11:00 – 11:30 Uvod v projektni management v športu, spoznavanje procesa upravljanja projektov
 • 11:30 – 12:30 Dodelitev vlog ter odgovornosti v projektu

Odmor za kosilo

 • 14:30 – 16:30 Oblikovanje strukture projekta (Definicija vsebine ter ciljev projekta)
 • 16:30 – 17:00  Odmor za kavo
 • 17:30 – 19:00 Način dela ter porazdelitev nalog v projektni skupini
 • 19:30 – Večerja

Petek, 22. februar 2019

 • 09:00 – 10:30 Časovni razpored projekta ter postavitev mejnikov
 • 10:30 – 11:00  Odmor za kavo
 • 11:00 – 12:30 Izračun stroškov ter nadzor nad potekom projekta

Odmor za kosilo

 • 13:00 – 15:00 Predstavitev projektnih idej in načrtov članom projektne skupine in povratne informacije
 • 15.00 –  Zaključek