Športna zveza Ajdovščina zbira predloge kandidatov, ki so upravičeni do prejema priznanja za športne dosežke v letu 2022.

Kandidate za priznanja Športne zveze Ajdovščina lahko predlagajo

  • klubi oziroma športna društva,
  • druge športne organizacije,
  • podjetja,
  • vzgojno izobraževalne ustanove,
  • predsedstvo Športne zveze Ajdovščina,
  • posamezniki.

Upravičenci do prejema priznanja

  • Pravico do prejema priznanja imajo posamezniki, posameznice ali ekipe, ki so člani društva v občini Ajdovščina in imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina ali v eni izmed sosednjih občin ter posamezniki in posameznice, ki niso člani domicilnega športnega društva, imajo pa stalno prebivališče v občini Ajdovščina,
  • So v letu osvojenega rezultata, za katerega so bili predlagani, v uradnih tekmovalnih sistemih Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, dopolnili 12 let oziroma 10 let, glede na določbe 32.člena Zakona o športu, ali
  • So v letu osvojenega rezultata za katerega so bili predlagani v ostalih tekmovalnih sistemih dopolnili 12 let.

Rok za oddajo predlogov

Predlog dobitnika priznanja pošljite najkasneje do petka, 10. februarja do 12. ure.

Merila o podelitvi priznanj (pdf)

Slavnostna podelitev

Slavnostna podelitev priznanj bo potekala 10. marca 2023 v  Dvorani prve slovenske vlade s pričetkom ob 19.00.

Dodatne informacije

Primož Sulič in Anja Bratina

05-364-47-21 (vsak delavnik med 8.00 in 16.00)

Razpis Občine Ajdovščina za sofinanciranje prireditev v letu 2018