Vpis strokovnih delavcev v razvid

Športna društva obveščamo, da je Strokovni svet športa za vse na zadnji seji  sprejel sklep glede vpisa strokovnih delavcev v razvid pri MIZŠ. Slednji določa, da mora predlog za vpis v razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev podati vsak posamezni strokovni delavec sam.

V razvid se morajo vpisati vsi, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, saj je v skladu z drugim odstavkom 46. člena Zakona o športu to eden od pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.

Posredujemo vam povezavo do spletnih strani ministrstva, kjer so objavljeni potrebni obrazci:

POVEZAVA

Izvajalce letnega programa športa, ki so prejeli sredstva na razpisu občine Ajdovščina za leto 2017 obveščamo, da je rok za oddajo  zaključnih poročila sreda 31. januar 2018.

Zaključna poročila morajo biti poslana na predvidenih obrazcih na naslov:
Občina Ajdovščina
Cesta 5.maja 6A
5270 Ajdovščina

Obrazec za oddajo zaključnega poročila (xlsx)