Obveščamo vas, da je v skladu s pogodbo o sofinanciranju letnega programa športa potrebno do konca meseca januarja 2023 oddati končno poročilo na Občino Ajdovščina (Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina).

V dokumentacijo je potrebno navesti:

  • podatke o udeležencih in številu ur programa za leto 2022 (po programih navedenih v pogodbi),
  • stroške za izvedbo programa (v kolikor še niste oddali vseh dokazil – računov za dokazovanje, se navede le še račune do skupne višine sredstev, ki so vam bila zagotovljena s pogodbo),
  • posebej se v tabelo navede še znesek skupnih stroškov za leto 2022 (vadbeni prostor, strokovni kader,..).

Priloga

Obrazec končno poročilo (docx)

Dodatne informacije

Erika Zavnik

05-365-91-22