Namen in cilji razpisa


Namen razpisa je razdelitev kvote subvencioniranih ur skladno s izhodišči Občine Ajdovščina št. 41033-53/2010, z dne 25. 10. 2016 in dopolnitvijo z dne 22. 12. 2016 objavljenimi 1.11.2016 glede oddajanja javnih športnih objektov v uporabo ter zagotavljanje takojšnje izvedbe programov v sezoni 2018/19, od 3. septembrom 2018 dalje v športnih dvoranah ter pokritem bazenu; Zavoda za šport Ajdovščina, dvorani Osnovne šole Dobravlje, Večnamenski dvorani Lokavec, dvorani Osnovne šole Col, dvorani Osnovne šole Šturje, Večnamenski dvorane Budanje, Večnamenski dvorane Plače, Večnamenske dvorane Cesta, Večnamenski dvorani Črniče, večnamenski dvorani Doma krajanov Dobravlje, Večnamenski dvorani Vrtovin, Večnamenski dvorani Velike Žablje skladno s kvoto ur dodeljeno s sklepom o za izbiri izvajalcev LPŠ in višini sredstev za leto 2018 ter uskladitev razpoložljivih terminov z upravljavci športnih objektov v občini Ajdovščina.

Pogoji in merila


Na interni razpis se lahko prijavijo šole s programi prostočasne aktivnosti otrok in mladine (interesne dejavnosti-krožki, zdrav življenjski slog) ter izvajalci LPŠ, katerim kvota ur je bila dodeljena s sklepom o izbiri izvajalcev LPŠ in višini sredstev za leto 2018, za programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, programe kakovostnega športa in vrhunskega športa ter programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.

Rok za prijavo

Vloge morajo biti poslane na razpisnih obrazcih najkasneje do petka 18. maja 2018 do 12. ure po e-pošti primoz.sulic@zs-ajdovscina.si

Vloga upravljavcev športne infrastrukture

Upravljalci športne infrastrukture do navedenega roka posredujejo informacije o predvideni zasedenosti športnih površin ter kontaktno osebo za upravljanje zasedenosti dvorane.

Izhodišča delitve ur v posameznih športnih objektih


Razporeditev športnih panog po posameznih dvoranah lokalne skupnosti se izvede glede na program ter ustreznost objekta za posamezna športna društva.

 • ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA VELIKA DVORANA (rokomet, nogomet, mali nogomet)
 • ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA MALA DVORANA (ostale športne panoge),
 • ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA TRIM KABINET (ostale športne panoge),
 • ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA POKRITI BAZEN (plavanje, triatlon),
 • ŠPORTNI CENTER AJDOVŠČINA-ZUNANJE POVRŠINE (nogomet)
 • DVORANA OŠ DOBRAVLJE, (košarka, rokomet, mali nogomet),
 • DVORANA OŠ COL (ostale športne panoge),
 • DVORANA OŠ ŠTURJE (košarka),
 • DVORANA OŠ OTLICA (ostale športne panoge),
 • VEČNAMENSKA DVORANA PLAČE (ostale športne panoge),
 • VEČNAMENSKA DVORANA CESTA (ostale športne panoge),
 • VEČNAMENSKA DVORANA LOKAVEC (ostale športne panoge),
 • VEČNAMENSKA DVORANA BUDANJE (ostale športne panoge),
 • VEČNAMENSKA DVORANA ČRNIČE (ostale športne panoge),
 • VEČNAMENSKA DVORANA DOBRAVLJE (ostale športne panoge),
 • VEČNAMENSKA DVORANA VELIKE ŽABLJE (ostale športne panoge),
 • VEČNAMENSKA DVORANA VRTOVIN (ostale športne panoge).

Cena najema športne infrastrukture

Za programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, programe kakovostnega športa in vrhunskega športa se določi subvencionirana cena ure najema športnih dvoran Zavoda za šport Ajdovščina, polovice notranjega bazena Zavoda za šport Ajdovščina, športnih dvoran Osnovne šole Dobravlje, Osnovne šole Šturje, Osnovne šole Col, Osnovne šole Otlica ter večnamenskih dvoran Lokavec in Budanje v višini 10,37 €.

Za izvajalce LPŠ, ki izvajajo programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se za navedene športne dvorane (ne velja za bazen) določi subvencionirana cena v višini 10,37 €, za navedene programe, ki so za udeležence brezplačni se določi cena v višini 50 % subvencionirane cene.

V ostalih športnih objektih se cena najema določa skladno s cenikom oz pogodbo med posameznimi upravljavci ter izvajalci letnega programa športa.

Rok v katerem bodo izvajalci in upravljalci športnih objektov obveščeni o izidu razdelitve ur
Skladno s pravilnikom o kvalitativni delitvi ur ter sklepom predsedstva bo izvedba treningov po novem urniku pričela v ponedeljek 3. septembra 2018. Urnik za šolsko leto 2018/2019 bo posredovan tako upravljavcem kot izvajalcem LPŠ najkasneje do petka, 15. junija 2018.

Dodatne informacije in razpisni obrazci


Preglednica kvote ur za programe prostočasne športne aktivnosti otrok in mladine (pdf)

Preglednica kvote ur kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine, kakovostnega športa in vrhunskega športa (pdf)

Razpisni obrazci (xls)

Dodatne informacije


Kontakt: Primož Sulič
05-364-47-21 ob delavnikih od 8:00 do 16:00 ure
E-pošta: primoz.sulic@zs-ajdovscina.si