Javni financerji kot so ministrstva, občine, Fundacija za šport, Zavod za šport Planica in drugi, bodo vedno bolj dosledni pri preverjanju pogojev za sofinanciranje strokovnih delavcev v športu. Prevideno je, da bo tudi v javnem razpisu Občine Ajdovščina za sofinanciranje programov športa v letu 2024 določen pogoj, da se sofinancira le tiste strokovne kadre, ki bodo vpisani v evidenco-razvid strokovnih delavcev v športu, ki ga vodi ministrstvo.

Podrobne informacije o vpisu v razvid (pdf)

Prav tako se na javnih razpisih glede vrednotenja programov kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine ter kakovostnega športa vedno bolj upošteva podatke iz baze Olimpijskega komiteja Slovenije tako za registrirane kot kategorizirane športnike. Registracijo ter kategorizacijo športna društva urejate preko vaših nacionalnih panožnih športnih zvez, katere podatke o tekmovalcih vnesejo v sistem Olimpijskega komiteja Slovenije.

Podatki pri vnosu registriranih športnikov se posodobijo v enem dnevu, med tem ko je ažuriranje podatkov glede kategorizacije športnikov razdeljeno na tri obdobja.

Prvo obdobje objava obvestil 1. februar
-se vnašajo dosežki posameznikov/ekip za obdobje do 31. decembra preteklega leta.
-rok za oddajo podatkov na Olimpijski komite Slovenije iz strani Nacionalnih panožnih športnih zvez je 5. januar.

Drugo obdobje objava obvestil 1. julij
-se vnašajo dosežki posameznikov/ekip za obdobje do 31. maja tekočega leta.
-rok za oddajo podatkov na Olimpijski komite Slovenije iz strani Nacionalnih panožnih športnih zvez je 5. junij.

Tretje obdobje objava obvestil 1. oktober
-se vnašajo dosežki posameznikov/ekip za obdobje do 31. avgusta tekočega leta.
-rok za oddajo podatkov na Olimpijski komite Slovenije iz strani Nacionalnih panožnih športnih zvez je 5. september.

*Športnim društvom-članom ŠZA, zato posredujemo opomnik, da podatke tako registracije kot kategorizacije posameznikov/ekip urejate preko vaših nacionalnih panožnih športnih zvez. V kolikor nacionalne zveze ne bodo ažurne pri posodobitvi podatkov vas vabimo, da kontaktirate Športno zvezo Ajdovščina, kjer vam bomo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije ponudili pomoč pri urejanju dokumentacije.

Kontakt
Primož Sulič, Anja Bratina
-05-364-42-21