Športna zveza Ajdovščina vabi vse zainteresirane člane, kateri izvajajo programe prostočasne aktivnosti otrok in mladine k skupni kandidaturi na razpis Fundacije za šport za leto 2024 za program Športne počitnice 2024

Pogoji za pristop k skupni kandidaturi

  • ima razpoložljiv strokovno usposobljen in strokovno izobražen kader v panogi s katero bo izvajal program v okviru Zavoda za športa Ajdovščina v času počitnic vsaj en teden 5 dni-med 1. julijem ter 9. avgustom 2024,
  • pravočasno oddana izpolnjena razpisna dokumentacija.

Obvezne priloge

Soglasje izvajalca in strokovnega delavca (docx)

Oddaja vlog

Dokumentacijo je potrebno oddati najkasneje do petka, 27. oktobra 2023.

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno dostavljena v pisarno Športne zveze Ajdovščina oziroma, če je bila zadnji dan roka poslana po elektronski pošti do 12. ure.

Dodatne informacije

Primož Sulič, Anja Bratina / 05-364-47-21 (med 8. in 16. uro)