Športna zveza Ajdovščina vabi vse zainteresirane člane, kateri izvajajo programe prostočasne aktivnosti otrok in mladine k skupni kandidaturi na razpis Fundacije za šport za leto 2022 za program ”Aktivni smo v vse smeri, migaj z nami tudi ti”.

Pogoji za pristop k skupni kandidaturi

  • uspešno izpeljan projekt v letu 2021 (v kolikor je izvajalec kandidiral skupaj s ŠZA za letu 2021), pri izvajalcih, ki bodo v letu 2022 kandidaturo vložili prvič se določba o izpeljavi programa ne upošteva,
  • trajanje programa najmanj 30 tednov v obsegu 60 ur v katerega je vključenih vsaj 20 udeležencev,
  • vsebina mora biti namenjena otrokom med 5. in 14. letom starosti,
  • okvirna vrednost programa znaša med 1500 in 2000€,
  • izvajalec mora imeti zagotovljen strokovni kader (priložiti potrdila o strokovni usposobljenosti ali strokovni izobrazbi za delo v športu),
  • pravočasno oddana izpolnjena razpisna dokumentacija.

Razpisna dokumentacija

Pristopna izjava (doc)
Razpisna dokumentacija (doc)

Oddaja vlog

  • preko navadne pošte: Športna zveza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina,
  • v pisarno Športne zveze Ajdovščina do 12. ure.

Dokumentacijo je potrebno oddati najkasneje do ponedeljka, 15. novembra 2021.

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno dostavljena v pisarno Športne zveze Ajdovščina do 12. ure, oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti.

Dodatne informacije

Primož Sulič, Deni Stibilj / 05-364-47-21 (med 8. in 16. uro)