Zavarovalnica Triglav d. d. OE Nova Gorica v sodelovanju z Regijsko pisarno Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ Nova Gorica in Športno zvezo Ajdovščina bo vsem, ki so že pristopili k  zavarovanju splošne (poklicne) odgovornosti strokovnega delavca v športu podaljšala zavarovalno kritje in obračunala zavarovalno premijo tudi za leto 2022. Slednje velja le ob pogoju, da je licenca veljavna.

Kdor pa želi zavarovanje prekiniti ali ga razširiti na geografsko območje Evrope, prosimo, da to sporoči na elektronski naslov Zavarovalnice Triglav: nives.bizjak@triglav.si najkasneje do 20.12.2021.

(v kolikor zavarovanja ne boste prekinili se kandidatom navedenim v seznamu (xls) avtomatsko podaljša za leto 2022)

Če med letom pride do spremembe v strokovnem kadru (zamenjava trenerjev) je to potrebno javiti zavarovalnici. V izjavi je potrebno navesti podatke novega kandidata ter zraven priložiti potrebno dokumentacijo.

Zavarovanje je dogovorjeno z naslednjo kombinacijo zavarovalnih vsot (enako kot v preteklem letu):

Zavarovalni vsoti za smrt ali poškodbo oseb in za uničenje ali poškodbo stvari veljata po vsakokratnem dogovoru in sta navedeni na vsakokratni obračunski polici in sicer:

Za osebe: 54.000 EUR

Za stvari:  16.200 EUR

Območje zavarovalnega kritja se lahko razširi na Evropo (doplačilo 50%).

Zavarovalna premija

Premija se obračunava vsako leto v skladu z veljavnimi ceniki in pogoji na posebnih obračunskih policah, ki so sestavni del zavarovalne police. Na določitev višine zavarovalne premije vpliva število trenerjev in škodno dogajanje v preteklem letu. Le ta bo za leto 2022 znašala 38,26 EUR za zavarovalno kritje v Sloveniji ter 57,39 EUR za razširjeno kritje na Evropo (ob predpostavki, da je v zavarovanje vključenih najmanj 31 oseb).

Dokumentacija

Prijavnica (doc)

Informacije o produktu (pdf)

Klavzula za kibernetski napad (pdf)

Klavzula za teroristično dejanje (pdf)

Splošna določila (pdf)

Splošni pogoji (pdf)

Valorizacija zavarovalne police (pdf)