Športna zveza Ajdovščina zbira predloge kandidatov, ki so upravičeni do prejema priznanja za športne dosežke v letu 2020.

Kandidate za priznanja Športne Zveze Ajdovščina lahko predlagajo

  • klubi oziroma športna društva društva,
  • druge športne organizacije,
  • podjetja,
  • vzgojno izobraževalne ustanove,
  • predsedstvo Športne zveze Ajdovščina,
  • posamezniki.

Upravičenci do prejema priznanja

  • Pravico do prejema priznanja imajo posamezniki, posameznice ali ekipe, ki so člani društva v občini Ajdovščina in imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina ali v eni izmed sosednjih občin ter posamezniki ter posameznice, ki niso člani domicilnega športnega društva, imajo pa stalno prebivališče v občini Ajdovščina,
  • So v letu osvojenega rezultata za katerega so bili predlagani v uradnih tekmovalnih sistemih Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, dopolnili 12 let oziroma 10 let, glede na določbe 32.člena Zakona o športu, ali
  • So v letu osvojenega rezultata za katerega so bili predlagani v ostalih tekmovalnih sistemih dopolnili 12 let.

Rok za oddajo predlogov

Predlog dobitnika priznanja pošljite najkasneje do petka, 29. januarja do 12 ure.

Prenovljena merila o podelitvi priznanj (pdf)

Slavnostna podelitev

Slavnostna podelitev priznanj bo predvidoma potekala v začetku meseca marca v  Dvorani prve slovenske vlade. Dogodek bo potekal s takratnimi priporočili NIJZ.

Dodatne informacije

Primož Sulič in Deni Stibilj

05-364-47-21 (med 8 in 16 uro)