V skladu s pogodbo o sofinanciranju letnega programa športa je potrebno do konca meseca januarja 2024 oddati končno poročilo na Občino Ajdovščina. Vsebino na predvidenih obrazcih oddate lahko;

  • po elektronski pošti  obcina@ajdovscina.si
  • navadni pošti Občina Ajdovščina, Cesta 5 maja 6A,
  • ali ga osebno dostavite na vložišče v času uradnih ur.

V končno poročilo je potrebno navesti:

  • podatke o udeležencih in številu ur programa za celotno leto 2023 (po programih navedenih v pogodbi),
  • stroške za izvedbo programa – račune (navede se le račune in zneske do sredstev, ki so vam bila zagotovljena s pogodbo – le še za razliko, ne navaja se več računov, ki ste jih navedli pri zahtevkih za črpanje sredstev) (npr. če ste za vadbeni prostor prejeli 1.000 € in ste že prikazali dokazila do 900 €, se navede le račune za 100 €).
  • posebej se še v tabelo navede skupne stroške za leto 2023 (za vadbeni prostor, strokovni kader, …..).

V tabelo se vpisuje le stroške, ki so vam bili sofinancirani s pogodbo.

Občina mora o izvajanju letnega programa športa poročati tudi Ministrstvu gospodarstvo, turizem in šport / Zavodu za šport RS Planica, zato prosimo, da nam te podatke posredujete do predvidenega roka.

Obrazci za pripravo poročil (docx)

Dodatne informacije
Erika Zavnik 05-365-91-22
Primož Sulič 05-364-47-21