Občina Ajdovščina

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb), 7. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 70/19) ter Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina objavlja

Spremembo Javnega razpisa

za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v

 občini Ajdovščina za leto 2024

 

 

Podaljša se rok za oddajo vlog na javni razpis:

Rok za oddajo vlog je PONEDELJEK, 8. 4. 2024.

Vsi ostali pogoji javnega razpisa ostanejo nespremenjeni.

 

 

Občina Ajdovščina