Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto 2024, kateri bo v letošnjem letu potekal na novih elektronskih obrazcih.

Za pomoč ob prijavi  bo v sredo, 20. 3. 2024 ob 17. uri bo v sejni sobi Občine Ajdovščina organizirana predstavitev spletne aplikacije za javne razpise in novega postopka elektronske prijave namenjena slednjim organizacijam, ki se na razpis lahko prijavijo;

  • Športna društva in športne zveze,
  • zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
  • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
  • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
  • zasebne športne delavce,

Rok oddaje elektronskih vlog

  • Sreda 3. april 2024.

Povezava na elektronske vloge: Preberi več…

Povezava na besedilo razpisa; Preberi več…