Občina Ajdovščina bo predvidoma 11. 3. 2024 objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2024. V letošnjem letu bo prijava na razpis potekala preko spletne aplikacije.

Za prijavo programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter za programe kakovostnega športa morajo imeti prijavitelji urejeno ustrezno registracijo športnikov, kar pomeni, da morajo biti zajeti v Evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo vodi Olimpijski komite Slovenije.

Predlagamo, da predhodno preverite ali imate urejeno ustrezno registracijo vaših športnikov v Evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov, https://www.olympic.si/evidenca , oz. le-to uredite.

Izvajalce letnega programa športa, ki so prejeli sredstva na razpisu občine Ajdovščina za leto 2017 obveščamo, da je rok za oddajo  zaključnih poročila sreda 31. januar 2018.

Zaključna poročila morajo biti poslana na predvidenih obrazcih na naslov:
Občina Ajdovščina
Cesta 5.maja 6A
5270 Ajdovščina

Obrazec za oddajo zaključnega poročila (xlsx)